Alle donationer der er foretaget til DINNødhjælp er fradragsberettiget ifølge § 8A.
Der findes ingen nedre bagatelgrænse – man kan højest få fradrag for pengedonationer op til 15.600 DKK.  i 2017 (15.200 kr. i 2016).
Bemærk fradraget gælder ikke for medlemskontingent.

Hvis fradrag ønskes, sendes følgende oplysninger til kaja@dinnoedhjaelp.dk senest 12. januar efterfølgende kalenderår:

Navn

Adresse

CPR-nummer/CVR-nummer

Donationsbeløb

Donationsdato

Skriv desuden også, om der er doneret via bank, PayPal eller mobilepay; dette er for, at vi kan sikre os, at alt stemmer.

Ønsker man at støtte DINNødhjælp flere gange i løbet af året, skal man bare vente med at sende en mail til os senest den 12. januar i det efterfølgende kalenderår, da vi ikke indberetter til Skat før.