Ildsjælen bag DINNødhjælp
Anja Ringgren Lovén er ildsjælen bag hele projektet. Hun opsagde sin stilling som butikschef i 2011 for at rejse til Afrika, hvor hun i 3 måneder arbejdede som observatør og nødhjælpsarbejder. Her oplevede hun en så ekstrem fattigdom og sult, som hun på ingen måder kunne glemme igen. Hun besluttede sig derfor for, at hun resten af sit liv ville kæmpe imod fattigdom og sult i Afrika og støtte verdens fattigste til et mere værdigt liv.

Det er vigtig for Anja at vide, at hver en krone bliver anvendt rigtigt til fordel for børnene. Anjas hjerte ligger hos de afrikanske børn og særligt heksebørnene. “De er Afrikas fremtid, og derfor er det så vigtigt, at de får en skolegang”, siger hun til Nordjyske Stiftstidende i et interview. Anja rejser selv til Afrika med DINNødhjælps indsamlinger for at sikre, at pengene ender i de rigtige hænder. “Der er så meget korruption i de afrikanske lande”, fortæller Anja bl.a. i et interview til Aarhus Stiftstidende, så for hende er DINNødhjælps største styrke, at hun selv kan rejse afsted og sikre, at hver én krone bliver brugt rigtigt.

DINNødhjælp
DINNødhjælp er en velgørende organisation stiftet i 2012 og er frivillig, så der er ingen administration, som skal lønnes. Derfor går alle indsamlinger og donationer 100% til projekterne.
Vi udfører vores arbejde med hjertet, og vores væsentligste formål er at støtte verdens fattigste og hekseanklagede børn til et mere værdigt liv.

• DINNødhjælp stiftet 21. maj 2014 (læs vedtægter)
• Projekt: Børnehjem (en del af ACAEDF) påbegyndt 1. juni 2014
• DINNødhjælp deltager i DR2’s dokumentarserie ”Helvedes Helte” 2014
• DINNødhjælp deltager i DR2’s dokumentarserie “En dansker redder verden” maj 2015

Vores arbejde
Organisationen udfører et vigtigt oplysningsarbejde for at nedbryde overtroen i Nigeria, som er årsagen til, at mange børn og unge bliver anklaget for at være hekse og på den baggrund tortureres, udstødes, dør af deres kvæstelser eller slås ihjel af lokalsamfundet (læs mere herom). De overlevende børn forsøger Anja og hendes team at redde, hvorefter børnene indlogeres på børnehjemmet i Nigeria. Børnene modtager masser af omsorg, medicinsk behandling, kost/logi og skolegang, der samlet skal gøre børnene til stærke og selvstændige samfundsborgere.

Mission/værdier

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

Mød vores team på børnehjemmet i Nigeria

Mød børnene på DINNødhjælps børnehjem

Kontakt os

English Version
About Us

DINNoedhjaelp

DINNoedjaelp is a charitable organization, founded in 2012.

• DINNødhjælp founded May 21, 2014
• Project: Orphanage (part of ACAEDF) commenced June 1, 2014
• DINNødhjælp participating in the DR2 documentary series “Hell’s Heroes(Helvedes Helte)” 2014
• DINNødhjælp participating in the DR2 documentary “A Dane saves the world (En dansker redder verden)” in May 2015

Our work
The organization performs an important educational work to break the superstition in Nigeria, which is the reason why many children and young people accused of being witches and the background tortured, expelled, die of their injuries or killed by the local community (read more) . The surviving children try Anja and her team to rescue, after which the children housed at the orphanage in Nigeria. The children receive plenty of care, medical treatment, food / lodging and schooling, which combined to make children strong and independent citizens.

DINNoedhjaelp is a voluntary organization, and there is no administrative staff to receive a salary. Therefore, all collections and donations can go straight to the projects. At DINNoedhjaelp we work with our hearts as well as our minds, and our primary purpose is to support the world’s poorest children so that they can get a more dignified life.

DINNoedhjaelps founder
Anja Ringgren Lovén is the moving spirit behind DINNoedhjaep. She decided to resign as a store manager in 2011 to travel to Africa, where she worked for three months as an observer and relief worker for DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp). During her stay she experienced poverty and hunger so extreme that she in no way was able to to forget it again. Because of that she decided that she will spend the rest of her life fighting poverty and hunger in Africa and thus help some of the poorest people in the world, to get a better life.

Tanzania, the very first project
On that background, Anja founded DINNoedhjealp in 2012. Her first project was launched in August 2012, when she single-handedly traveled to Tanzania. Before leaving she raised funds, and with the support of friends and family she managed to raise DKK 31,500,- She decided that the money should go to the renovation of a village school as well as to support an orphanage for street children. She was personally able to buy everything from windows to cement paint, door handles and a putty knife.

It is important for Anja to know that every little bit of money collected is used correctly for the benefit of the children. She is helping to ensure this by travelling to Africa herself in connection with DINNoedhjaelp’s collections, and thus prevent the money from being lost in corruption and make sure that it is being used in the right way.

DINNoedhjaelp

 

Minutes from constituent assembly (Danish)

Articles of Association (Danish)

Meet our team at the orphanage in Nigeria

Meet the children in DINNødhjælps/Acaedf orphanage

Contact us