DINNødhjælp kæmper for børns rettigheder

Vi er en non-profit organisation, der kæmper for børns rettigheder. Vores primære formål er at redde de såkaldte heksebørn i Nigeria, hvor overtroen på hekse er meget udbredt. Vi giver de reddede børn en god fremtid på vores børnecenter, og samtidig kæmper vi for at komme overtroen til livs ved at oplyse og udvikle lokalsamfundene. På den måde kan vi forhindre, at flere børn bliver tortureret – og i værste fald slået ihjel.

DINNødhjælp indkalder til Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 28. maj 2018 kl. 11.00 i Aarhus, præcis adresse følger om kort tid.

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år.
3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Forelæggelse af forslag til nye vedtægter
6) Afstemning om forslag til nye vedtægter
7) Behandling af andre indkomne forslag
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
11) Eventuelt

Tilmeldelse kan ske ved at sende en mail til administration@dinnoedhjaelp.dk

Støt med et bidrag

Støt DINNødhjælp med en engangsdonation, og hjælp os med, at give børnene i Nigeria en bedre fremtid. Bidrag modtages via MobilePay, PayPal, bank og betalingskort. Du kan trække din donation fra i SKAT.

Bliv medlem

DINNødhjælp’s medlemmer er organisationens livsnerve og årsagen til at vi kan gøre en forskel for børnene i Nigeria. Medlemskontingenter er IKKE fradragsberettiget. Læs mere under FAQ

Sponsorer – erhverv

Har du en virksomhed og vil du gerne støtte DINNødhjælp? Læs mere herom og bliv inspireret af de virksomheder, der allerede nu støtter DINNødhjælp med deres viden, ekspertise og sponsorater.

Støt hurtigt og nemt med bidrag på

MobilePay til nr. 44170

Velkommen til Land of Hope

Kom med Anja på en guidet tur på DINNødhjælps børnecenter og se hvordan vi bor.

67
børn
4382
medlemmer i DINNødhjælp
1000
TAK

Nyeste historier fra Land of Hope

Hope hearing aid

Debat dag og Hope’s flyvetur

| Nyt fra Nigeria | No Comments

Vi har lige haft debat dag. Hver måned afholder Uddannelses afdelingen i Land of Hope en debat med børnene. Der er forskelligt tema fra gang til gang. At debattere giver børnene rigtig en masse selvtillid. De får mulighed for at sætte ord på deres meninger og syn på vigtige emner….

DINNødhjælp Hope

Hope, 2 år senere

| Nyt fra Nigeria | No Comments
Den 30. januar 2016 tog jeg sammen med David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok og vores team i Nigeria på en redningsaktion der skulle vise sig, at ændre vores liv for evigt. Den 31. januar 2016, viste vi for første gang billederne af den lille dreng vi havde reddet dagen før. Vi...

Virksomheder der støtter DINNødhjælp