Indkaldelse til generalforsamling 2019

Den 24. maj 2019 kl. 10 afholder DINNødhjælp generalforsamling.

Sted: Grønnegade 80, 8000 Aarhus

Deltagere: Alle medlemmer af DINNødhjælp er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden: Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes skriftlig på mail til formanden – Eskild Christiansen  ec@winkas.dk senest den 10. maj 2019.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag (Bestyrelsen har ikke modtaget forslag)

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

(På valg er, Anja Ringgren Lovén og Eskild Christiansen. Begge er villige til genvalg. Herudover er Pia Ringgren Lovén udtrådt af bestyrelsen efter regnskabsårets udløb. Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen til fem personer. Af denne grund skal der vælges yderligere to personer. Bestyrelsen har forslag til emner)

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

9) Eventuelt

Vi ser frem til en hyggelig og informativ dag.